World Cup 2013

Round 4 Aze Players
Kamsky, Gata 2763 1½-½ Mamedyarov, Shakhriyar 2761

Round 3 Aze Players
Svidler, Peter 2746 1½-½ Radjabov, Teimour 2733
Mamedyarov, Shakhriyar 2761 2½-1½ Wei, Yi 2557

Round 2 Aze Players
Radjabov, Teimour 2733 4-2 Bruzon Batista, Lazaro 2691
Matlakov, Maxim 2665 1½-2½ Mamedyarov, Shakhriyar 2761
Nakamura, Hikaru 2775 1½-½ Safarli, Eltaj 2660

Round 1 Aze Players
Cori, Jorge 2543 2½-3½ Radjabov, Teimour 2733
Mamedyarov, Shakhriyar 2761 1½-½ Shoker, Samy 2487
Safarli, Eltaj 2660 3½-2½ Amin, Bassem 2650
Durarbayli, Vasif 2549 1-3 Korobov, Anton 2720

Official Site