Azərbaycan çempionatı (14yaş,16yaş,18yaş)

18 yaş qızlar
Final Ranking after 6 Rounds
1 Ibrahimova Sabina Gən 2171 3.0
2 Zamanova Bikakhanim Qub 1765 2.0
3 Soyunlu Narmin Bak-1968 1.0

18 yaş oğlanlar
Final Ranking after 9 Rounds
1 IM Bajarani Ulvi Bak-2420 6.5
2 Abbasov Amil Gən-2230 6.0 (1)
3 Iskandarov Misratdin Sum 2373 6.0 (0)

16 yaş qızlar
Final Ranking after 11 Rounds
1 WCM Baghirova Khatin Bak 1875 9.5
2 Firidunlu Lala Bey 1721 9.0 (1.0)
3 Amrayeva Aytan Bak 2018 9.0 (0.0)

16 yaş oğlanlar
Final Ranking after 11 Rounds
1 Nuri Murad Sum 2179 8.5 (1.0)
2 Zeynalli Miradil Bak 2067 8.5 (0.0)
3 Bayramov Zaur Sum 1975 7.5 (1.0)
4 Zeynalzada Vali Bak 1860 7.5 (0.0)

14 yaş qızlar
Final Ranking after 11 Rounds
1 WFM Mammadzada Gunay Bak 1971 11.0
2 WCM Hojjatova Aydan Bak 1946 10.0
3 Mammadova Narmin Bak 1953 8.5

14 yaş oğlanlar
Final Ranking after 11 Rounds
1 Shahaliyev Ismayil Bak 2036 8.0
2 Abishli Oguz Bak 1854 7.5 (1.5) (38.00)
3 Nagdiyev Niyazi Bak 1856 7.5 (1.5) (37.75)
4 Mammadov Gulam Bak 1856 7.5 (0.0) (35.25)